työssäoppiminen saksassa

Hei, olen Ryytty Otto, olen 19-vuotias poika  suomesta ja tulin työssäoppimaan tänne saksaan stemmeniin wahlers korjaamolle. Jossa korjaamme ja huollamme ponssen mehtäkoneita. Olen täällä saksassa 6 viikkoa.

Hello, i am Ryytty Otto, I am a 19-year-old boy from Finland and I come to work here in germany to learn Stemmen Wahlers workshop. Where we repair and service Ponsse machines. I am here in Germany for 6 weeks.

 

Ensimmäinen päivä työssäoppimassa saksassa ja aloitimme työt tekemällä telineitä valoille. Leikkasimme ekana sopivan kokoisia palasia joista sitten rupesimme muotoileemaan oikeanlaisia. Porasimme muutaman reiän ja muotoilimme kulmia.

The first day we went to work in Germany and started work by making racks for lights. We cut out the pieces of the right size, which then began to shaping the right lair. We threw a few holes and shaped the corners.

Toinen päivä saksassa, tänä päivänä aloitamme työt metsäkoneen perushuollolla. Vaihdoimme joka paikkaan öljyt ja uudet suodattimet. Lopuksi vielä vaihdoimme ilmastointiin uudet aineet.  Päivä kului kokonaan buffalon parissa.

 

The second day in Germany, today we start work with the basic service of the forest machine. We exchanged oils and new filters everywhere. Finally, we changed air conditioning with new substances. The day went completely with Buffalo.

 

 

 

 

 

 

3. Päivä tänään säädimme moottorin ventiilit ja vaihdoimme uuen radion ja antennin. Lopuksi vielä purimme telineet takaa pois, osa oli murtunut joten irrotimme ne ja hitsasimme kuntoon.

3. Day, today we set the engine vents and replaced the radio and the antenna. Finally, we pulled the scaffolds off, some had broken, so we pulled them off and we welding it.

 

4. Päivä, tänään laitoimme telineet takaisin paikoilleen ja rupesimme suunnitelemaan lisäporrasta jotta olisi helpompi mennä koneen sisälle.

 

4. Day, today, we put the scaffolding back in place and started to plan an additional spout to make it easier to go inside the machine.

 

 

 

5. Päivä, tänään saimme rappuset tehtyä ja kasattua koneen kasaan. Lopuksi vielä pesimme koneen jotta se ei olisi niin likainen.

5. Day, today we got the stairs done and stacked in the machine. Finally, we washed the machine so it would not be so dirty.

 

6. Päivä, tänään purimme puomin sylinterit pois ja aloitimme vaihtamaan niihin uusia laakereita.

 

6. Day, today, we pulled off the boom cylinders and started to replace them with new bearings.

 

 

7 päivä, Tänään laitoimme vielä muutaman laakerin ja sylinterit paikoilleen paikoilleen.

 

7 days, Today we put a few more bearings and cylinders in place

 

 

 

8. Päivä, Tänään kasasimme nosturin ja laitoimme kouran paikoilleen, samalla uusimme muutaman hydrauliikka letkun.

 

8. Day,  Today we picked up the crane and put the hook in place, while we renewed a few hydraulics hoses.

 

 

9. Päivä, tänään teimme koko päivän perushuoltoo koneeseen ja jatkamme samaa homma huomenna, vaihdoimme öljyt ja suodattimet.

 

9. Day, today we did the basic maintenance of the machine all day and we will continue tomorrow, we will replace oils and filters.

 

 

10. Päivä, tänään saimme perushuollon loppuun ja rupesimme korjaamaan hakkuu päätä, vaihdoimme mittapyörän laakerit ja anturin.

 

Day 10, today we got to the end of the basic maintenance and began to repair the log head, we changed the measuring wheel bearings and the sensor.

 

 

 

11.päivä, tänään vaihdoimme lastaus rekan nosturin käännön hydrauli tiivisteet ja pari uutta putkea. Lopuksi vielä pesimme koneen ja koe ajoimme.

Day 11, today we changed the loading of the truck crane by turning the hydraulic gaskets and a couple of new pipes. Finally, we washed the machine and experimented.

 

 

12.päivä, Tänään kiristin scorpiooniin keski rungon nivelen laakerin ja olin kaverina irroittamassa toisesta koneesta käännönmoottoria.

 

Day 12, Today I tugged the scorpion in the center of the hoop of the body and I was collecting a reverse engine from the other machine.

 

 

13.päivä, Tänään vaihdoimme kouraan uuden riipukkeen ja vaihoimme uuden kaapelin puomin kulman tunnistin anturiin. Vaihdoimme samalla muutamia ilmansuodattimia.

 

Day 13, Today we changed a new pendulum to the curve and we started the new cable beam angle sensor to the sensor. We also exchanged some air filters.

 

14.päivä, Tänään pesimme koneen ja vaihdoimme alle toiset renkaat kun maalamme konetta uudestaan. Aloitimme myös ottamaan vanhoja tarroja pois.

 

14th day, Today we washed the machine and changed under the other tires when we paint the machine again. We also started to remove old stickers.

 

 

15.päivä, Tänään otimme loput tarrat koonesta pois putsasimme liimat, aloitimme myös pohja töitten teot.

 

15th day, Today we took the rest of the stickers out of the way we put the adhesives on, we started the foundation of the work done.

 

16.päivä, tänään hijoimme konetta koko päivän.

 

Day 16, today we used to ride the machine all day.

 

 

 

17.päivä, Tänään hioimme vielä konetta vähän ja vaihdoimme hydrauliikkaletkuja ja laitoimme niille suojia paikoilleen. Myös laitoimme tie ajo valot kuntoon.

 

17th day, today we threw a bit of the machine and replaced the hydraulic hoses and put them in place. We also put the road driving lights up.

 

18.päivä, Tänään vähän pohja maalasimme konetta ja otimme toisesta koneesta renkaat pois maalattavaksi.

 

Day 18, Today we painted a little bit of paint and took the tires off the other machine.

 

 

19. Päivä, tänään maalasimme koneen ja koneen pikku osia.

19. Day, today we painted the small parts of the machine and the machine.

 

 

20.päivä, tänään aloitimme perushuollon koneeseen ja poistimme entisen omistajan tarrat koneesta.

20th day, today we started basic maintenance on the machine and removed the sticker from the former owner.

 

 

21.päivä, tänään jatkoimme perushuollon tekoa koneeseen.

Day 21, today we continued the basic maintenance work on the machine.

 

 

22. Päivä, tänään teimme vielä vähän perushuoltoa ja aloitimme purkamaan polttoaine tankkia irti koska siinä on halkeama.

Day 22, today, we did a bit of basic maintenance and started to unload fuel tank because it has cracks.

 

23.päivä, tänään irroitimme tankin ja sen jälkeen olimme kaverina toisen koneen peruhuollossa.

23 day, today we unloaded the tank and after that we were friends in a second machine in the parachute.

 

24. Päivä, tänään teimme kaverina perushuoltoa, koska tankki on korjattavana.

Day 24, today, we did a basic maintenance as a friend, because the tank has to be repaired.

 

25. Päivä, tänään aamusta pakkasimme auton ja lähdimme mehtään korjaamaan asiakkaan konetta. Vaihdoimme siihen hydrauliikka letkut ja putket.

 

25. Day, today we packed our car and went to repair the customer’s machine to forest We exchanged hydraulic hoses and tubes.

 

26.päivä, tänään asensimme puomiin hakkuu pään takaisin paikoilleen ja laitoimme käännön moottorin myös paikoilleen. Myös vaihdoimme muutaman hydrauliikka letkun.

 

On the 26th day, today, we installed the boom in the boom and put the engine back in place. We also exchanged a few hydraulics hoses.

 

27. Päivä, tänään vaihdoimme hydrauliikka öljyt ja suodattimet, lopuksi vielä pesimme koneen ja kokeilimme että kaikki toimii.

27. Day, today we exchanged hydraulic oils and filters, finally we washed the machine and tried it all to work.

 

One Reply to “työssäoppiminen saksassa”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *